วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2550

ข้อสอบExcelที่ 1-4

นำเอายอดขายคูณด้วยคอมมิชชั่นเเล้วบวกด้วยเงินเดือน ตัวอย่างเช่น b8*c8+d8
เเล้วจะได้คำตอบ

ไม่มีความคิดเห็น: